ประเทศจีน 3.1 นิ้ว Lcd Tft Display Module ความละเอียด 480*800 MIPI Interface Driving IC IC ST7701S

3.1 นิ้ว Lcd Tft Display Module ความละเอียด 480*800 MIPI Interface Driving IC IC ST7701S

เทคโนโลยีการแสดง: โมดูล TFT LCD
ชื่อ: จอแสดงผล LCD TFT
ขนาด: 3.1"
ประเทศจีน 1.17 นิ้ว แสงแดดอ่าน TFT, OLED จอ 184x38 8pin 3 สายสไพ้ อินเตอร์เฟซ

1.17 นิ้ว แสงแดดอ่าน TFT, OLED จอ 184x38 8pin 3 สายสไพ้ อินเตอร์เฟซ

เทคโนโลยีการแสดง: โมดูล oled
ชื่อ: จอแสดงผล OLED
ขนาด: 1.17"
ประเทศจีน 1.33 นิ้ว ผ่านแสงอาทิตย์อ่าน TFT OLED Display 128x128 10 ปิน SPI อินเตอร์เฟซ

1.33 นิ้ว ผ่านแสงอาทิตย์อ่าน TFT OLED Display 128x128 10 ปิน SPI อินเตอร์เฟซ

เทคโนโลยีการแสดง: โมดูล oled
ชื่อ: จอแสดงผล OLED
ขนาด: 1.33"
ประเทศจีน 2.7 นิ้ว ผ่านแสงแดด อ่านได้ จอ OLED 400x240, 10 ปิน SPI อินเตอร์เฟซ

2.7 นิ้ว ผ่านแสงแดด อ่านได้ จอ OLED 400x240, 10 ปิน SPI อินเตอร์เฟซ

เทคโนโลยีการแสดง: โอแอลอีดี
ชื่อ: จอแสดงผล OLED
ขนาด: 2.7"
ประเทศจีน อินเตอร์เฟซ SPI+RGB ภาพถ่ายแสงแดด สามารถอ่านได้ TFT Display 3 นิ้ว ความละเอียด 640*480

อินเตอร์เฟซ SPI+RGB ภาพถ่ายแสงแดด สามารถอ่านได้ TFT Display 3 นิ้ว ความละเอียด 640*480

เทคโนโลยีการแสดง: จอ LCD
ชื่อ: จอแสดงผลแบบ TFT
ขนาด: 3"
1 2